مدارک لازم برای ثبت نام 

 

طریقه معرفی نامه گرفتن از سایت


کارجوی عزیز قبل از گرفتن معرفی نامه حتما باید در کاریابی ثبت نام و مقدار سفته شما در کاریابی   1000,000تومان باشد .
راهنمای گرفتن معرفی نامه از طریق سایت :
1- روش اول : صفحه اصلی ---------> جستجوی فرصت شغلی -----> جزئیات بیشتر ----> گرفتن معرفی 2- روش دوم : صفحه اصلی ------> ورود کارجویان -----> یوزر و پسورد وارد نمایید ------> اگر کد پروژه را دارید گرفتن معرفی نامه در غیر این صورت در قسمت جستجوی فرصت شغلی

مواردی که ممکن است از طریق سایت نتوانید معرفی نامه بگیرید :
1- مقدا ر سفته کمتر از مقدار لازم در کاریابی باشد که باید سفته رو افزایش دهید .
2- شما معرفی نامه بدون جواب دارید : ورود کارجویان-----> یوزر و پسورد خودرا وارد کنید----> قسمت ثبت جواب معرفی نامه

مراحل انجام کاريابي

- کارفرمايان و کارجويان ميتوانند موقعيتهاي کاري مورد نظر را همراه با شرايط و تخصصهاي مربوطه بصورت ثبت نام در سايت کاریابی برزمهر ارسال فکس و ايميل، تماس تلفني و يا مراجعه حضوري با مشاورين کاريابی برزمهر مطرح نمايند. 
الف) ثبت نام کارجويان:

 1) حضور شخص کارجو در محل کاريابي جهت مشاوره شغلي و تکميل فرم ثبت نام نهايي
توجه:کارجويان درصورت تمايل ميتوانند در ابتدا فرم ثبت نام اوليه را در همين سايت تکميل نموده و پس از يافتن موقعيت کاري مورد نظر، جهت مشاوره و ثبت نام نهايي به محل دفتر کاريابي مراجعه نمايند.

2) تحويل مدارک ثبت نام
3) شروع فعاليت کاريابي تا يافتن موقعيت کاري مناسب

ب) صدور معرفی نامه:
1) پس از یافتن شغل مناسب، تماس با کارجو جهت مراجعه به کاریابی به همراه مدارک ضمانت و علی الحساب معرفی بکار
2) تحویل مدارک ضمانت به کاریابی
3) صدور معرفی نامه و تحویل آن به کارجو و مراجعه ایشان به محل کار جهت مصاحبه
4) بازگرداندن فرم معرفی نامه که توسط کارفرما تکمیل شده و نتیجه نهایی در آن درج گردیده است
ج) ادامه مراحل تا تسویه حساب: 
1) در صورت توافق و شروع به کار:پرداخت حق الزحمه کاریابی توسط کارجو و استرداد مدارک ضمانت طبق  تعهدات فیمابین
2) در صورت عدم توافق کاری:معرفی کارجو به موقعیتهای کاری جدید
3) در صورت انصراف کارجو قبل از شروع به کار:تکمیل فرم تعهد انصراف و استرداد مدارک ضمانت طبق شرایط قرارداد
4) در صورت قطع ارتباط کاری از سوی کارفرما پس از شروع به کار بمدت کمتر از یکسال:
        1-4) معرفی موقعیت کاری جدید به کارجو
        2-4) محاسبه تناسبی حق الزحمه کاریابی و تسویه حساب

  
 

توضیحات ضروری برای ثبت نام

با اطلاع کامل از قوانین و شرایط و ضوابط کاریاببهای غیر دولتی  اقدام به ثبت نام نمائید.
ثبت نام به منزله تعهد جهت معرفی به کار نمی باشد .
حداقل و یا حداکثر زمان معرفی به کار مشخص نیست .
هزینه و مدارک دریافتی هنگام ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد .
هزینه ثبت نام و مشاوره  270.000 ریال میباشد.

 

 

آمار سایت

این آمار از تاریخ 91/7/17 آمربه بعد صحیح میباشد

شرایط آزاد سازی مدرک تحصیلی